i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Řídicí výbor IPRÚKV°

Složení Řídicího výboru IPRÚKV°

Nositel strategie / předseda ŘV – Ing. Petr Kulhánek

Zástupce Karlovarského kraje – Ing. arch. Jaromír Musil

Zástupce obcí z aglomerace – Ing. Vít Hromádko 

Zástupce měst z aglomerace – Ing. Zdeněk Gaudek 

Zástupce Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje – Žaneta Salátová 

Zástupce Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje – Ing. Jan Novotný 

Zástupce Dopravního podnik Karlovy Vary – Ing. Lukáš Siřínek 

Zástupce Agentury pro sociální začleňování – Pavel Hulec

Zástupce Úřadu práce – krajská pobočka Karlovy Vary - Ing. Martina Klánová

Koordinátor rozvoje dopravy (bez hlasovacího práva) – Mgr. Jakub Mráz 

Koordinátor sociálního rozvoje (bez hlasovacího práva) – Jiří Starý

Manažer IPRÚ (bez hlasovacího práva) – Ing. Tomáš Sýkora 

 

Jednání Řídicího výboru IPRÚKV°

Zápis z 1. jednání výboru ze dne 04. 03. 2016 je ke stažení zde.

Zápis z 2. jednání výboru ze dne 15. 09. 2016 je dostupný zde.

Zápis z 3. jednání výboru ze dne 10. 03. 2017 je dostupný zde.

Zápis z 4. jednání výboru ze dne 10. 04. 2017 je dostupný zde.

Zápis z 5. jednání výboru ze dne 03. 05. 2017 je dostupný zde.

Zápis z 6. jednání výboru ze dne 23. 06. 2017 je dostupný zde.

Zápis z 7. jednání výboru ze dne 26. 07. 2017 je dostupný zde.

Zápis z 8. jednání výboru ze dne 13. 09. 2017 je dostupný zde

Zápis z 9. jednání výboru ze dne 01. 11. 2017 je dostupný zde

Zápis z 10. jednání výboru ze dne 01. 12. 2017 je dostupný zde.

Zápis z 11. jednání výboru ze dne 30. 01. 2018 je dostupný zde.  

Zápis z 12. jednání výboru ze dne 02. 05. 2018 je dostupný zde.  

Zápis z 13. jednání výboru ze dne 28. 06. 2018 je dostupný zde.  

Zápis z 14. jednání výboru ze dne 02. 08. 2018 je dostupný zde.

Zápis z 15. jednání výboru ze dne 24. 09. 2018 je dostupný zde.

Výsledky per rollam hlasování ze dne 19. 08. 2016 jsou dostupné zde

Výsledky per rollam hlasování ze dne 19. 12. 2016 jsou dostupné zde.

Výsledky per rollam hlasování ze dne 13. 02. 2017 jsou dostupné zde.

Výsledky per rollam hlasování ze dne 19. 05. 2017 jsou dostupné zde.

Výsledky per rollam hlasování ze dne 05. 06. 2017 jsou dostupné zde.

Výsledky per rollam hlasování ze dne 10. 10. 2017 jsou dostupné zde.

Výsledky per rollam hlasování ze dne 11. 01. 2018 jsou dostupné zde.

Výsledky per rollam hlasování ze dne 16. 02. 2018 jsou dostupné zde.

Výsledky per rollam hlasování ze dne 07. 03. 2018 jsou dostupné zde.

Výsledky per rollam hlasování ze dne 06. 04. 2018 jsou dostupné zde.

Výsledky per rollam hlasování ze dne 22. 06. 2018 jsou dostupné zde.

Výsledky per rollam hlasování ze dne 21. 08. 2018 jsou dostupné zde.

Výsledky per rollam hlasování ze dne 05. 10. 2018 jsou dostupné zde.

Výsledky per rollam hlasování ze dne 05. 11. 2018 jsou dostupné zde.