i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Akční plán 2018

Dne190. 12. 2016 byl Zastupitelstvem města Karlovy Vary schválen Akční plán  ke StrategiiKV°  na rok 2018 v souladu s rozpočtem města Karlovy Vary na rok 2018. 

Akční plán na rok 2018 je k nahlédnutí zde.