Výzvy IPRÚ

Vyhlášení 56. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu - Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tříd IV.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 19. 5. 2021 vyhlašuje 56. výzvu k předkládání projektových záměrů – Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tříd IV.

Termín vyhlášení výzvy
19.05.2021
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
04.06.2021
Termín konání pracovní skupiny

Vyhlášení 57. Výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření B2.1 Infrastruktura ZŠ V.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 19. 5. 2021 vyhlašuje 57. výzvu k předkládání projektových záměrů – Infrastruktura ZŠ V.

Termín vyhlášení výzvy
19.05.2021
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
29.10.2021
Termín konání pracovní skupiny

Vyhlášení 58. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚ A2.1 Cyklodoprava VIII.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 1. 6. 2021 vyhlašuje 58. výzvu k předkládání projektových záměrů – Cyklodoprava VIII.

Termín vyhlášení výzvy
01.06.2021
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
05.11.2021
Termín konání pracovní skupiny

Vyhlášení 59. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚ A1.1 Telematika pro veřejnou dopravu III.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 1. 6. 2021 vyhlašuje 59. výzvu k předkládání projektových záměrů – Telematika pro veřejnou dopravu III.

Termín vyhlášení výzvy
01.06.2021
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
30.06.2021
Termín konání pracovní skupiny

Vyhlášení 60. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚ A2.2 Nízkoemisní vozidla V.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 1. 6. 2021 vyhlašuje 60. výzvu k předkládání projektových záměrů – Nízkoemisní vozidla V.

Termín vyhlášení výzvy
01.06.2021
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
30.06.2021
Termín konání pracovní skupiny

Vyhlášení 61. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu - Terminály VIII.

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie IPRÚKV° (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary) dne 15. 6. 2021 vyhlašuje 61. výzvu k předkládání projektových záměrů – Terminály VIII.

Termín vyhlášení výzvy
15.06.2021
Termín ukončení příjmu projektových záměrů
31.08.2021
Termín konání pracovní skupiny

Za tuto stránku je zodpovědná: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 8.6.2021