Řídicí výbor ITIKV°

Ustavení Řídicího výboru ITIKV°

Na jednání zastupitelstva města Karlovy Vary dne 20. 4. 2021 byl ustaven Řídicí výbor ITIKV°, jehož činnost bude navazovat na práci dosavadního Přípravného řídicího výboru ITIKV°. Personální složení Řídicího výboru vychází z analýzy stakeholderů analytické části dokumentu strategie ITIKV°.

Personální obsazení Řídicího výboru ITIKV° je ve složení:

 • Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města Karlovy Vary - předseda ŘV ITIKV°
 • Mgr. Tomáš Trtek, náměstek primátorky MMKV, zástupce RSK - místopředseda ITIKV°
 • Ing. arch. Jaromír Musil, zástupce Karlovarského kraje
 • Ing. Lukáš Siřínek, ředitel DPKV, a.s.
 • Ing. Zdeněk Gaudek, zástupce měst ITIKV°
 • Ing. Markéta Hendrichová, zástupce MAS Sokolovsko
 • Ing. Kateřina Klepáčková, zástupce měst ITIKV°
 • Bc. Miroslava Křimská, zástupce obcí ITKV°
 • Hana Střechová, zástupce Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje
 • Ing. Mgr. Petr Adamec, zástupce měst ITIKV°
 • Ing. Alexandra Fürbachová, zástupce měst ITKV°

1. jednání ŘV 13. 5. 2021 online

2. jednání ŘV 28. 6. 2021

The person responsible for this page is: Blanka Heroutová

Last update: 30.6.2021