Cyklotrasa A6, Karlovy Vary

Stav projektu
Typ projektu
Vazba na strategii města

Statutární město Karlovy Vary dne 19. 06. 2020 podalo v rámci 48. výzvy Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚKV°) ve vazbě na 51. výzvu IROP žádost o finanční podporu projektu "Cyklotrasa A6 - Chebský most - Plynárenská (Tuhnická) lávka". Projekt řeší napojení na právě budovanou cyklostezku A5 a další hotové stezky v okolí. Projekt vychází z dlouhodobé strategie města Karlovy Vary, které se snaží zajistit optimální podmínky pro další rozvoj cyklistiky v daném regionu. Hlavním cílem projektu je rozvoj a zlepšení jízdního komfortu na cyklostezce, zvýšení bezpečnosti cyklistů, kteří se budou moci pohybovat na komunikaci určené výhradně pro cyklisty.

Realizace projektu je plánována od dubna 2020 do září 2020.

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0014515

Celkové náklady a výše dotace: 4 151 769 Kč, dotace 3 529 003,65 Kč

Realizace projektu je plánována: od dubna 2020 do září 2020
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0014515
Celkové náklady a výše dotace: 4 151 769 Kč, dotace 3 529 003,65 Kč