i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Dokument IPRÚKV°

Verze dokumentu schválená orgány Statutárního města Karlovy Vary v lednu 2019 a řídicími orgány operačních programů k 3.4.2019 je k náhlednutí zde.