Integrovaná strategie pracovní dokument

V souvislosti s pokrokem plánování ITIKV° došlo k významné změně. Byl vypracován ucelený dokument pro náhled připravované strategie. Databáze nyní obsahuje 167 projektů za cca 12 mld. Kč. Drtivá většina předložených projektových fiší je dokončena, upravena struktura Isg, vytvořena celková filozofie s pěti 5 prioritními oblastmi,  13 specifickými cíly, 36 opatřeními. Projektům byly předběžně přiřazeny zdroje podpory, navrženo 31 integrovaných řešení a princip širokých integrovaných řešení.

Nově ustanoveno 5 tematických pracovních skupin a byly zahájeny bilaterární rozhovory s ŘO jednotlivých OP.

Náhled pracopvního dokumentu strategie je zde.

 
Zpět