Přípravný řídicí výbor ITIKV°

Byl ustaven Přípravný řídicí výbor ITIKV°.

 

Složení Přípravného řídicího výboru ITIKV°

Mgr. Tomáš Trtek, náměstek primátorky MMKV, zástupce RSK – předseda Přípravného řídicího výboru

Zástupci OSD, SMKV - bez hlasovacího práva

Ing. Lukáš Siřínek, ředitel DPKV, a.s., zástupce DPKV

Ing. arch. Jaromír Musil, zástupce Karlovarského kraje

Ing. Zdeněk Gaudek, vedoucí odboru rozvoje MÚ Chodov – zástupce měst ITIKV°

Ing. Markéta Hendrichová, MAS Sokolovsko – zástupce MAS

Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Sokolov – zástupce měst ITIKV°

Bc. Miloslava Křimská, starostka obce Andělská Hora – zástupce obcí ITIKV°

Hana Střechová, Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje

Ing. Mgr. Petr Adamec, starosta města Loket, zástupce obcí ITIKV°

Ing. Jan Novotný, jednatel Sancho Panza, zástupce Hospodářské komory

Ing. Alexandra Fürbachová, vedoucího odboru rozvoje územního plánu města Ostrov

 

Zpět