Proces tvorby ITIKV°

V současné době probíhají intenzivní jednání ohledně formování podoby nové strategie ITIKV° budoucího programového období 2021 - 2027.

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2020 byly osloveni partneři vymezeného území s žádostí o zaslání projektových záměrů do ITIKV° s cílem  posbírat a zmapovat rozvojové potřeby v karlovarské aglomeraci. Tyto projektové záměry byly zařazeny do pracovní databáze připravované integrované strategie.
Souběžně vzniká analytická část dokumentu integrované strategie ITIKV°.

Náhled  analytické části dokumentu ISg je k dispozici https://mmkv.cz/cs/integrovane-teritorialni-investice-itikvdeg-2021-2027.

27. 11. 2020 online jednání s ŘO IROP k podpoře předložených projektů.

7. 12. 2020 se online uskutečnilo jednání ohledně překryvů ITI a MAS CLLD. MAS byla ze strany OSD poskytnuta pracovní databáze sebraných projektových fiší. Bylo ujasněno rozhraní a vybrané projekty předkladatelů, které by byly vhodné do CLLD.

3. 12. 2020 úvodní jednání PŘV ITIKV°.

10. 12. 2020 online schůzka všech aglomerací s ŘO na téma programové rámce.

13.1. - 15. 1. 2021 jednání pracovních skupin ITIKV°.

Zpět