i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Veřejné projednání

Ve čtvrtek 13.6.2019 od 17:00 hodin se uskuteční veřejné projednání k Plánu udržitelné městské mobility a Generelu dopravy ve společenském sálu Alžbětiných lázní. Všichni jste srdečně zváni!