i.sibrtova@mmkv.cz

+420 353 151 435

Akční plán 2016

Oproti roku 2014, kdy probíhala příprava Akčního plánu na rok 2015 ve zkráceném režimu, probíhla příprava Akčního plánu na rok 2016 již standardním způsobem a 22. 12. 2015 byl Zastupitelstvem města Karlovy Vary schválen v souladu s rozpočtem města Karlovy Vary na rok 2016. 

Akční plán pro rok 2016 je k nahlédnutí zde.